สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำเนียบพระสังฆาธิการ

ทำเนียบพระสังฆาธิการ ๑. จังหวัดสงขลา (๐๗๔) (๑๖ อำเภอ ๖๕ ตำบล) จจ. ๙๐๑๑๐ พระศรีรัตนวิมล (ชิตป.ธ.๙) วัดโคกสมานคุณ (อ.หาดใหญ......

อ่านต่อ

เจ้าคณะจังหวัด

พระศรีรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัด พระมหาปัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ รองเจ้าคณะจังหวัดรูปที่ ๑ พระครูพิทักษ์นิมพเขต รองเจ้าคณะ......

อ่านต่อ

เจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง ที่ เจ้าอาวาส ชื่อวัด ......

อ่านต่อ

รายชื่อพระราชาคณะและพระครูในจังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อสมณศักดิ์ วัด ตำแหน่ง 1 พระธรรมวงศาจารย์ โคกสมานคุณ จภ.ภาค 18 2 ......

อ่านต่อ
view