สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชาคณะในหนใต้

ทำเนียบพระราชาคณะในหนใต้ที่ชื่อสมณศักดิ์ตำแหน่งวัด/จังหวัด1พระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง2พระธรรมสิทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะจั......

อ่านต่อ

คณะสงฆ์ภาค ๑๘

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ จภ. ๑๘ พระเทพสิทธิมุนี วัดดุสิดาราม จ.กทม.๐๘๙๙๕๖๙๘๗๘ เลข. พร......

อ่านต่อ

คณะสงฆ์ภาค ๑๗

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๗ จภ. ๑๗ พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตร กทม. โทร.๐๘๑๔๙๖๖๘๕๑ ......

อ่านต่อ

คณะสงฆ์ภาค ๑๖

ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดและอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖ จภ. ๑๖ พระธรรมวิมลโมลี(ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี ......

อ่านต่อ
view