สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เพลงธรรมะ

 

เพลงธรรมจัดทำเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความสงบให้จิตใจ 

รวมเพลงหลากชุด และ ดนตรีบรรเลง สงบ ไพเราะ

ที่

ชื่อเพลง

ดาวน์โหลด

001

ค่าน้ำนม.MP3 สุนารี ราชสีมา

002

Mother คำว่า..แม่

003

Mother คำว่า..แม่ (ขับร้องโดยเด็ก)

004

น้ำตาแม่

005

สำนึก (เพลงเพื่อคุณแม่) ร้องโดยโจโฉ

006

สองมือแม่ อ้อย กระท้อน

007

เพลงไตรสรณคมน์

008

พุทธคุณ (โยธิน พรหมดี)

009

เพลงอมตะ ขับร้องโดย อลิสา ฉัตรานนท์

010

เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ

011

เพลงมรณานุสติ

012

เพลงพาหุง

013

บทเพลงแผ่เมตตา

014

คาถาชินบัญชร

015

บทเพลงนโมตัสสะ

016

เสียงดนตรีพระนิพพาน1 (เพราะ สงบ)

017

เสียงดนตรีพระนิพพาน2 (เพราะ สงบ)

018

เสียงดนตรีชั้นจาตุมหาราช

019

เสียงดนตรีชั้นดาวดึงส์

020

เสียงดนตรีชั้นยามา

021

เสียงดนตรีชั้นดุสิต

022

เสียงดนตรีนิมมานรตี

023

เสียงดนตรีชั้นปรนิมมิตสวัตดี
024 เสียงดนตรีชั้นรูปพรหม
025 เสียงดนตรีชั้นอรูปพรหม
026 อุรุเวฬาเสนานิคม (เพลงบรรเลง)
027 สายธารธรรม (เพลงบรรเลง)
028 ริมฝั่งนี้เนรัญชรา (เพลงบรรเลง)
029 มหาอุบาสิกานามสุชาดา (เพลงบรรเลง)
030 พระโพธิ์แก้ว (เพลงบรรเลง)
       

เพลงชุด Heart Sutra เปิดใจ สู่ใจ
โดย มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

ที่

ชื่อเพลง

 

ดาวน์โหลด

001

เปิดใจ

002

ด้วยใจศรัทธา

003

พรุ่งนี้...คือวันนี้

004

ความฝันเป็นของเรา

005

สูตรแห่งใจ(ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร)

เพลงธรรมะ ชุด พุทธานุภาพ


แผ่นพลิ้ว เพลงธรรม... นำสุข (อ.ชินกร ไกรลาศ, ยุพิน แพรทอง, ครูสลา คุณวุฒิ เป็นต้น)

ที่

ชื่อเพลง

ดาวน์โหลด

001

พุทธธรรม (เดิม)

002

พุทธานุภาพ

003

เมืองกังวล

004

พระรัตนตรัย

005

พุทธธรรม

006

ที่พึ่งใจ

007

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

008

วิสาขบูชา

009

ร่มอาราม

010

เกิดมาพึ่งกัน

011

หนึ่งในร้อย

012

คน

013 โลกคือละคร

014 อ้อมอกแม่้

015 ค่าน้ำนม

016 พุทธมามกะ

017 เงินซื้อลมหายใจไม่ได้

 

 

 

เพลงธรรมะ ชุด 2. (wma)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกำแพง

ที่

ชื่อเพลง

 

ดาวน์โหลด

001

ชาวพุทธ

002

ไม่มีอะไรเหนือกรรม

003

ทำดี

004

คำสอน

005

สายลม

006

ด้วยใจศรัทธา

007

สัญญาใจ

008

สูตรแห่งใจ

009

ไม่ต่างกัน

010

ค่าของคน

011

แหล่ตรัสรู้

012

แหล่ประวัติพระพุทธเจ้า

013

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

014

สร้างไว้เถิดความดี

015

หลักความจริง

016

เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด

 

 

 

 

เพลงธรรมะ ชุด 1.(mp3)

ที่

ชื่อเพลง

ดาวน์โหลด

001

นะโมตัสสะ

002

องค์ใดพระสัมพุทธ

003

ศีลห้า

004

มีธรรม

005

บูชา

006

พุทธธรรม

007

ทัพธรรม

008

พุทธมามะกะ

009

ทำวันนี้ให้ดี

010

อัญชลี

011

ศาสดา

012

ธัมโม

013

ธารธรรม

014

ธรรมจาริก

015

คุณธรรม

016

พุทธังทำดี

017

นั่งสมาธิ

018

วันวิสาขบูชา

019

เมื่ออยู่ในท้องแม่

020

ธรณีกรรแสง

021

แผ่เมตตา

022

เพลงพาหุง

023

ธัมมัง หะเว รักขะติ
024 พระพิชิตมาร
025 สวดมนต์อินเดีย
026 ไตรสรณคมน์ (อินเดีย)
027 พระรัตนตรัย
       

เพลงธรรมะ ชุด 3.(wma)
แผ่นพลิ้ว เพลงธรรม... นำสุข (อ.ชินกร ไกรลาศ, ยุพิน แพรทอง, ครูสลา คุณวุฒิ เป็นต้น)

ที่

ชื่อเพลง

 

ดาวน์โหลด

001

มาฆะเดือนเพ็ญ

002

คืนเพ็ญวิสาขะ

003

อาสาฬหะบูชา

004

หน่อเนื้อนาบุญ

005

หลวงปู่หลวงตา...สอนว่า

006

ฟ้าสางสว่างใจ

007

เทศน์กันฑ์สุดท้าย

008

แม่ผู้รอคอย

009

กรรม

010

ผู้ว่ายเวียน

011

สร้างบุญนะ...ละบาปด้วย

012

ทุ่งฝั่งโน้น

 

 

ความคิดเห็น

  1. 1
    *
    * 15/02/2010 13:21

    ขออนุโมทนาบุญ สาธุค่ะ 

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view