สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เจ้าคณะภาค

เจ้าคณะภาค

ภาค

เขตปกครอง

รายนามเจ้าคณะภาค

 

1.

กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

พระราชวิสุทธิเมธี (สายชล ฐานวุฑฬโฒ ป.ธ.๙)

วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

 

2.

พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

 

3.

ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี

พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

 

4.

นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์

พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

 

5.

สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถุ์, ตาก

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

6.

ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน

พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖) วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จ.เชียงราย

 

7.

เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

8.

อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู

พระเทพมุนี (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

 

9.

ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด

พระเทพเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

 

10.

อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ

พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ)วัดสระเกศ กทม.

 

11.

นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์

พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

 

12.

ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖) วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

 

13.

ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด

พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)        วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

 

14.

นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร

พระเทพสุธี (สมควร ปิยสีโล ป.ธ.๙) วัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร

 

15.

ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์

พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)  วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

 

16.

นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี

พระธรรมวิมลโมลี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.๙) วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฏร์ธานี

 

17.

ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง

พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙) วัดเบญจมบพิตร กทม.

 

18.

สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต ป.ธ.๙)วัดดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร

 

 

ความคิดเห็น

  1. 1
    พระมหาสยาม
    พระมหาสยาม siam1234.1234@hotmail.com 12/11/2013 15:06

    ภาค 8  เป็น พระเทพมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม แทน พระพรหมเวที ที่ขึ้นเป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และ ภาค 14 พระราชสุตาลังการ นั้น ท่าน อยู่วัดนิมมานรดี ครับ ท่านเป็นแทน พระพรหมดิลก วัดสามพระยาที่ไปเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view