สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

 

 

 

 

 สมเด็จพระพุทธชิณวงศ์

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

กรรมการมหาเถรสมาคม

เมตตาเยี่ยมสำนักเรียนวัดหาดใหญ่สิตาราม

 

view